Header image

Huidige fractie wil door!

AALTEN - De ledenvergadering van de Progressieve Partij heeft unaniem de huidige fractie bovenaan de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 gezet. De lijst wordt aangevoerd door Joop Wikkerink uit Bredevoort. Hij is het raadslid met de meeste ervaring. Gerrit Migchelbrink en Guido Uland uit Aalten met resp. hun technische bouw- en financieel controller-achtergrond staan weer op 2 en 3. Lijsttrekker Joop Wikkerink: “Weinig mensen realiseren zich hoe groot de gevolgen van de bezuinigingen op het sociale vlak zullen zijn de komende jaren. Die hebben invloed op wonen, verkeer, planning en geld. Het gaat dan om kwetsbare mensen en heel ingewikkelde politieke processen”. “Daarom is het nodig dat er kennis en ervaring in de raad blijft. Vanwege mijn werk in Hengelo zit ik bovenop die veranderingen in de zorg en participatie. Bovendien is het nodig dat we steeds vernieuwen. De Progressieve Partij staat bekend als vernieuwer en ideeënmaker.”

Dinxperlo-ers op 4 en 5 Rob Boerendonk en Ans Plug uit Dinxperlo zijn door de leden op de plaatsen 4 en 5 gezet. Rob heeft een bedrijfskundige achtergrond en wil zich speciaal inzetten voor economie, natuur en milieu. Ans is werkzaam in de zorg heeft haar sporen verdiend op politiek terrein maar is vooral betrokken bij de acties voor behoud van werkgelegenheid en goede zorg bij o.m. Sensire.

Joop Wikkerink: “Wij zijn de afgelopen jaren bijzonder actief geweest. Ook in Dinxperlo. Daar willen we mee doorgaan. Vandaar dat we nieuwe mensen uit Dinxperlo op 4 en 5 hebben. Zo kiezen we voor ervaring maar ook voor de nodige vernieuwing en spreiding in de gemeente.”

“Dè uitdaging is in de komende tijd: hoe houden we de gemeenschap leefbaar. Hoe geven we jongeren kansen op werk en wonen en hoe behandelen we kwetsbare ouderen respectvol. Om dat te bereiken is creativiteit, vernieuwingszin, ervaring en kennis noodzakelijk. En bovenal betrokkenheid. Dat proef ik bij onze kandidaten.” De lijst van de Progressieve Partij telt 27 namen uit alle delen van de gemeente. Last but not least in deze lijst van aanbeveling is Henk Kok, wethouder in Arnhem en inwoner van Aalten.Ander nieuws