Header image

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Stapelkamp gemist?

AALTEN -  voor wie niet bij de nieuwjaarsreceptie is geweest in Aaten hebben wij hieronder de hele tekst van de kersverse burgemeester van Aalten.

Foto: Gemeente Aalten

Beste mensen, of geachte dames en heren, als u het wat deftiger wil, als uw kakelverse nieuwe burgemeester heet ik u/jullie allen hartelijk welkom hier vanmiddag bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Aalten. Goed dat u hier allen bent, want het is belangrijk om als Aaltense gemeenschap het nieuwe jaar samen in te wijden, het glas met elkaar te heffen en elkaar het goede voor 2018 toe te wensen. Gemeente en gemeenschap horen immers grotendeels samen te vallen, ze horen elkaar grotendeels te overlappen. 

Voor mij als uw nieuwe burgemeester natuurlijk wat onwennig, ook al omdat ik niet terug kan kijken met u naar wat er vorig jaar zoal passeerde binnen de Aaltense gemeenschap. Ik heb slechts van een afstand - 237 kilometer - Aalten gevolgd, dus wat precies de gemoederen bezig hield en hoe heb ik vooral van horen en zeggen en van berichten en beelden in de media. 2017 was voor velen hier het jaar van Thijn, een jongen die nog aan het begin van zijn leven stond, onwel is geworden op het voetbalveld en later in het ziekenhuis is overleden. Wat bleek door een virale infectie op zijn hartspier. Verschrikkelijk voor allen die van hem hielden of er anderszins bij betrokken waren. Aalten was op dat moment een gemeenschap waar mensen met elkaar meeleefden.

Aalten haalde ook de media met het scheuren van een enorme mestsilo. Dit betekende niet alleen schade voor de ondernemer en het milieu maar ook veel werk en kopzorgen voor alle betrokken ambtenaren en hulpdiensten. Er waren een  paar tijgermuggen, ons Patrijzenproject werd onderscheiden, es gab ein direkte Busverbindung mit Stadt Bocholt en we krijgen ook in het buitengebied glasvezel.

In 2017 kreeg Aalten een prachtig nieuw bestuurscentrum aan de Markt en had het maar liefst drie burgemeesters. Bert Berghoef ging van een welverdiend pensioen genieten na twaalf jaren met grote inzet en betrokkenheid uw gemeenschap gediend te hebben. Het ambt werd voortreffelijk tijdelijk waargenomen door Arnold Gerritsen, hij paste niet alleen op de bestuurlijke winkel maar zorgde ook voor rust. Vlak voor kerst nam hij afscheid. En op de valreep werd ik geïnstalleerd als uw nieuwe burgemeester. Op 22 december zei ik enthousiast Ja tegen Aalten nadat de Aaltense gemeenteraad al op 9 oktober Ja tegen mij gezegd had. Dat was dus twee keer Ja, geen jao, jao, maar JA, JA.

En, misschien heeft niet ieder van u het meegekregen, maar er kwam eind 2017 een eind aan het bestaan van de afdeling Aalten-Dinxperlo van het Nederlandse Rode Kruis. Die afdeling is namelijk opgegaan in een groter verband, de afdeling Achterhoek-Oost. Gedurende zeer vele jaren deed deze afdeling zeer nuttig en gewaardeerd werk voor onze lokale samenleving. U kunt daarbij denken aan het aanwezig zijn met EHBO’ers bij tal van evenementen, het verzorgen van EHBO-cursussen, het organiseren van ontspanningsmiddagen in de Hofnar en de voorbereiding op rampen en crisissituaties. Al sinds 1967 is bij ons Rode Kruis de heer Willem Eppink vrijwilliger, al die jaren heeft hij, samen met zijn vrouw, een grote bijdrage geleverd aan dit mooie werk. Hij was ambulancechauffeur, cateraar, administrateur, bestuurssecretaris en wat niet al.  Maar of dat nog niet genoeg was, hij heeft ook nog voor de Bloedbank van Sanquin gewerkt, was hoofdleider vakantiereizen van de Nederlandse Epilepsievereniging, hij was chauffeur op de Buurtbus Lichtenvoorde-Aalten en ook op de Esdoorn waar hij nu woont is hij als 81-jarige nog actief. Het is mij dan ook een groot genoegen om aan de heer Willem Eppink, oud-ambtenaar van de gemeente Aalten, mijn eerste Erepenning uit te mogen reiken. Meneer Eppink, kunt u even naar voren komen? 

Wat mag u als burgers van de gemeente van mij als uw burgemeester verwachten? In de eerste plaats natuurlijk dat ik mijn beste krachten zal inzetten voor de Aaltense gemeenschap. Ik was in Kapelle en wil in Aalten een toegankelijke en benaderbare burgemeester zijn, die behalve gezagsdrager ook gewoon inwoner is, Aaltenaar onder de Aaltenaren. Ik ben blij dat mijn vrouw en ik al in de kerstvakantie een tijdelijk onderkomen konden betrekken en ons al in het bevolkingsregister konden inschrijven. We doen hier onze boodschappen, we ontspannen ons hier, ontvangen onze familie en vrienden hier en gaan hier naar de kerk, de tandarts en de fietsenmaker.

Als burgemeester heb je een aantal wettelijke taken gekregen die je neutraal en boven de partijen staand hebt te vervullen. Ik ben niet van de politiek en heb ook geen eigen politieke agenda. Ik ben voorzitter van raad en college en zal hen ondersteunen in hun werk als volksvertegenwoordiging en dagelijks bestuur. Ik heb daarbij de zorg de wettelijke procedures te bewaken en de mogelijkheden voor burgers om invloed te hebben. En daarnaast - zeker zo belangrijk - dien ik de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Bij mijn installatie heb ik al gezegd dat ik dat alleen kan als ik de ruimte en het vertrouwen van raad en college krijg en als raad en college ook zelf zich volledig verantwoordelijk weten voor de bestuurlijke integriteit. En ook burgers hebben belang bij en daarmee ook verantwoordelijkheid voor een integer bestuur. Ook zij moeten het gemeentebestuur het vertrouwen en de ruimte geven om het algemeen belang te dienen door alle belangen tegen elkaar af te wegen en de uitkomst daarvan te respecteren. En dus ook geen oneigenlijke druk uit te oefenen op hen om zo een voorkeursbehandeling te krijgen of om de afgesproken voorwaarden en procedures te ontwijken.

Verder heeft de burgemeester nog de taak om te werken aan goede verhoudingen met de andere overheden in de regio, een actueel onderwerp in de Achterhoek, maar eigenlijk in heel Nederland. Tenslotte heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, ondersteund door politie en hulpdiensten. Aalten is een veilige gemeente, maar er zijn genoeg bedreigingen in onze samenleving dat dit toch nog een flinke taak is.

Ik ben nog maar net uw burgemeester en ik ga mij de komende tijd dan ook verder verdiepen in de gemeente, de regio en alles wat daar speelt. Maar zeker ook ga ik u als inwoners de komende tijd opzoeken. U zult mij op tal van manieren kunnen ontmoeten en spreken. In het bijzonder wil ik daarbij me eerst richten op Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen. Van vele kanten ben ik al aangesproken om niet alleen aandacht te hebben voor het dorp Aalten en daar mag u mij op aanspreken. Blijkbaar is dat nog een zeer gevoelig punt, de onderlinge relaties tussen de dorpen. Het is belangrijk om daar dan ook open met elkaar over in gesprek te gaan, ik hoor graag hoe u daarover denkt. 

Een van die manieren is dat ik u als inwoners iets wil vragen. Ik zou graag een keer per week bij een bewoner, bij u dus, ankomm’n en mee-eten, om dan een ontmoeting van mens tot mens te hebben. Gewoon mee-eten met wat de pot schaft, mosselen met friet of boerenkool met worst, ik lust bijna alles. Gewoon even bellen of mailen voor een afspraak met het secretariaat en bij de uitgang ligt er ook al een lijst klaar waar u uw gegevens kunt achterlaten. Ik hoop zo ook op minder voor de hand liggende plekken te komen. En dan hoor ik graag van u wat u trots maakt op uw gemeente, op uw dorp, uw gemeenschap maar net zo goed aan wat er volgens u niet deugt of beter zou kunnen. Dat wil niet zeggen dat ik elke wens of klacht meteen oppak en dat besluiten teruggedraaid worden. Aanmelden kan via www.aalten.nl/ankommn of telefonisch via (0543) 49 33 33.

Tenslotte, ik ben dan wel niet van de politiek, maar ik bemoei me er wel tegenaan natuurlijk. Bijvoorbeeld door u allen alvast te wijzen op 21 maart dit jaar. Die dag heeft u weer het voorrecht om 21 volksvertegenwoordigers te kiezen. Raadsleden  die de huidige raadsleden gaan aflossen, al staat een flink aantal weer kandidaat. Misschien kunnen ze even hun arm omhoog steken zodat u ze ook meteen kunt benaderen, voor het geval u ze nog niet kende. Ik wil ze ook nu al, ze zijn nog niet klaar natuurlijk, bedanken voor hun inzet. Er wordt veel van ze gevraagd en de beloning en soms ook de waardering is beperkt, te beperkt mijns inziens. Deze burgers nemen de zware verantwoordelijkheid op zich om de tientallen miljoenen die de gemeente uitgeeft zo goed mogelijk te besteden. Zij hebben uw steun en vertrouwen nodig maar dienen ook door u kritisch gevolgd te worden. Bevraag ze dus over wat ze de afgelopen periode voor de gemeenschap hebben gedaan en wat ze voor de komende vier jaar in petto hebben. Met wie ze willen samenwerken en met wie niet. Wat ze willen veranderen of juist behouden. We beseffen nauwelijks meer wat een voorrecht het is om onze bestuurders zelf te mogen aanwijzen maar ik hoop dat velen van u hun verantwoordelijkheid nemen en bewust hun stem uitbrengen op 21 maart. Omdat Aalten het waard is.

Ik wens u allen namens het gemeentebestuur een heel mooi 2018 toe, laten we daartoe ook een toost uitbrengen, op onze gemeenschap en haar bewoners. Ander nieuws