Header image

Overleg over verwaarloosde panden in Aalten

AALTEN - In de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) werd maandagmiddag 10 februari teruggekoppeld op het collegebesluit aangaande het pand aan de Hogestraat 69-II in Aalten. Dit pand, het woonboerderijtje van de familie Lurvink, is jarenlang onderwerp van gesprek geweest in deze Commissie. Onlangs is dit pand van de gemeentelijke monumentenlijst afgevoerd en mag het gesloopt worden. Hans de Graaf, lid van de CCE, vindt dat het niet meer mag gebeuren dat dergelijke panden jarenlang er zo verwaarloosd bij liggen. "Een eigenaar van een dergelijk pand moet hierop aangesproken worden. Een ander commissielid: "eigenlijk is zo'n eigenaar in overtreding. Misschien moeten we de eigenaren wijzen op zijn plichten". Er staan in Aalten nog een aantal panden te verloederen. Hierbij werden genoemd de panden aan de Hogestraat 2 en het pand van Bulten aan de Stationsstraat in Aalten. In de commissie CCE werd geopperd om in gesprek te gaan met de eigenaren van dergelijke panden. Hans de Graaf: "straks krijgen we weer allerlei discussies over dit soort panden. Misschien moeten we de eigenaren erop attent maken dat er financiële mogelijkheden zijn om dergelijke panden aan te pakken. Eerste stap moet het overleg zijn met de eigenaren". "Maar vaak kom je niet verder dan ja, ja", aldus de voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed. De Commissie wil de komende tijd inventariseren welke panden er zoal staan te verloederen. Hiervan gaat men dan een inventarisatie maken. Duidelijk is wel dat velen zich momenteel ergeren aan het pand vooraan in de Hogestraat (voormalige zadelmakerij). Dit pand is al jarenlang dichtgetimmerd. Ook de bewoners aan de Stationsstraat ergeren zich al jaren aan het dichtgetimmerde pand van café-restaurant Bulten. De voormalige wasserij van de Slinge aan de Willemstraat biedt eveneens geen fraai aanblik voor de omwonenden.Ander nieuws