Header image

Einde aan ruimere sociale voorzieningen ambtsdragers.

Achterhoek - Voor politieke ambtsdragers die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden, moeten dezelfde sociale voorzieningen gaan gelden als voor werknemers, vindt Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP. Zijn initiatiefwetsvoorstel moet daarvoor zorgen.

 

Voor politieke ambtsdragers zoals burgemeesters en wethouders die ziek worden, gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die gelden voor werknemers. De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt volgens Van Raak voortdurend tot discussies in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. Hij wil die voorzieningen ongedaan maken en hun voorzieningen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de WW, ZW en WIA.

 

Ter rechtvaardiging van de voordelige regelingen voor politieke ambtsdragers wordt wel gewezen op het bijzondere karakter van het politieke ambt: politieke ontwikkelingen zouden het politieke bestaan ongewis maken en politici zouden relatief snel hun baan kunnen verliezen. Deze kwetsbaarheid wordt volgens Van Raak echter onder meer gecompenseerd door een relatief hoog inkomen.

 

De voorgestelde wijzigingen betekenen onder meer dat een politieke ambtsdrager minder lang een uitkering wegens werkloosheid kan krijgen en dat die minder hoog is dan nu en dat het wachtgeld vervalt.Ander nieuws