Header image

Emile Roemer bezoekt de Achterhoek en start bij de DRU

ACHTERHOEK - Op zaterdag 8 februari brengt SP-leider Emile Roemer een bezoek aan de Achterhoek op uitnodiging van zijn Winterswijkse partijgenoten.

Roemer start zijn toer D'Achterhoek in het DRU-complex in Ulft. Na een rondleiding door het gebouw worden de problemen over het exploitatietekort van het complex met hem besproken. Tegen de middag wordt hij verwacht in de Mini Manna Markt in Doetinchem. Dit is een hulpwinkel voor mensen met weinig bestedingsruimte, waar zij tegen lagere kosten hun boodschappen kunnen doen.

Aansluitend is Emile Roemer te gast bij de Winterswijkse brandweer, waar hij in gesprek gaat met vrijwilligers van de lokale brandweer. Onderwerp van gesprek is de samenwerking met de Duitse hulpdiensten en mogelijkheden tot uitbreiding hiervan. Ook zullen de brandweerlieden de langere aanrijtijden van noodoproepen in het buitengebied bij hem onder de aandacht brengen. Met name de extra stress die gepaard gaat met het voldoen aan de verplichte aanrijtijden in de omliggende buurtschappen zijn een hot-item.

Tenslotte zal men het effect en de risico's belichten van nog meer bezuinigingen op het budget van de Winterswijkse brandweer. Daar is nu nog geen sprake van, maar mogelijk wel in de nabije toekomst.Ander nieuws