Header image

Aandacht voor regels carbid schieten

DOETINCHEM - Carbid schieten is een mooie traditie in de Achterhoek, maar het moet wel veilig gebeuren en met respect voor de omgeving. Dit jaar vraagt de gemeente Doetinchem extra aandacht voor de regels die gelden bij carbid schieten. Toezichthouders controleren in de maand december of de regels die gelden bij het carbid schieten en het afsteken van vuurwerk worden nageleefd.

In de landelijke media wordt gewezen op de gevaren bij het afsteken van vuurwerk. Voor carbid schieten is landelijk weinig aandacht. Carbid schieten is vooral hier in de regio populair. Voorgaande jaren kwamen er helaas ook meldingen binnen van overlast door carbid schieten in woonwijken. Jaarlijks controleren toezichthouders al de hele maand december op de naleving van regels die gelden bij zowel het afsteken van vuurwerk als bij carbid schieten.

Om overlast en gevaren te voorkomen tijdens het carbid schieten, vraagt de gemeente dit jaar al preventief aandacht voor de regels. Vanaf 4 december worden er flyers met de regels in woonwijken en jongerencentra verspreid door de wijkagenten. Ook verschijnen er berichten op de website en Facebookpagina van de gemeente.

Op 31 december gaan koppels van gemeente en politie samen op pad om te controleren of er veilig gebruik wordt gemaakt van vuurwerk. Ook bezoeken zij locaties waar met carbid wordt geschoten. Doel hiervan is om gevaarlijke situaties te herkennen en/of te voorkomen. Wat het carbid schieten betreft, wordt er vooral gelet op te grote melkbussen/kanonnen en op gevaarlijke situaties met afstanden van de schietplaats tot onder meer gebouwen en wegen. Daar waar onveilige situaties zijn, wordt ingegrepen.Ander nieuws