Header image

Financiële compensatie voor Stadsfeest Doetinchem

DOETINCHEM- De gemeente Doetinchem verleent een eenmalige aanvullende subsidie ter compensatie van de door diefstal verdwenen opbrengst. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders aan vertrouwen te hebben in de stichting Stadsfeest en kan de editie 2014 met een schone lei georganiseerd worden. Het Stadsfeest van Doetinchem is een groot en belangrijk evenement voor de stad en haar inwoners. Het steunt op de inzet van vele tientallen vrijwilligers. Het college van b&w draagt het Stadsfeest een warm hart toe en wil dit evenement graag behouden voor de stad.

De gemeente Doetinchem startte zelf een onderzoek naar de organisatie van het Stadsfeest omdat de diefstal geen reden mocht zijn voor het verdwijnen van het feest. Uit dit onderzoek is gebleken dat alleen financiële compensatie van het verdwenen bedrag niet voldoende is om stichting financieel gezond te houden. Er zijn dan ook aanvullende voorwaarden gesteld waardoor er nu voldoende grond is voor het college van b&w om financieel bij te springen.

Naar het verdwenen geld is een politieonderzoek gestart en het college van b&w heeft in eerste instantie aangegeven dit onderzoek te willen afwachten alvorens een besluit te nemen over eventuele financiële compensatie. Twee wethouders hebben zich over de vermissing uitgesproken op een moment dat er nog onvoldoende inzicht bestond in het tekort en hoe dat is ontstaan. Vervolgens is er veelvuldig overleg geweest met de stichting over de dekking van het tekort dat buiten de diefstal om was ontstaan. De stichting gaf aan dat er een faillissement dreigde. Om het Stadsfeest te behouden moeten de rekeningen van 2013 worden voldaan. De uitkomsten van het politieonderzoek afwachten zou te lang duren. Daarom heeft het college van b&w besloten uit te gaan van het eigen onderzoek en de Stichting Stadsfeest financieel bij te springen onder een aantal voorwaarden. In het eerstvolgende overleg zal het stichtingsbestuur de hardheid van de mondelinge en schriftelijke afspraken met partners, sponsors en andere betrokkenen moeten kunnen overleggen. Pas op dat moment kan er tot uitbetaling van het aanvullende subsidiebedrag worden overgegaan.

Het college van b&w springt financieel bij door de Stichting Stadsfeest over 2013 een eenmalige aanvullende subsidie van € 24.613 toe te kennen. De subsidie voor 2014 is gereserveerd en beschikbaar als vooraf een sluitende begroting kan worden overlegd en het gemeentebestuur vertrouwen heeft in de beheersing van de uitvoering van het evenement.Ander nieuws