Header image

Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde opgericht

LICHTENVOORDE- Tijdens het, wederom zeer geslaagde, kerstevent in het Wentholtpark in Lichtenvoorde is op zondag 22 december 2013 de oprichting van de Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde (SWL) bekend gemaakt. De naar schatting 1700 bezoekers van het kerstevent konden tevens kennismaken met het nieuwe logo van de stichting.

Het jaarlijks terugkerende kerstevent, voorheen georganiseerd door buurtvereniging “De Wentholtjes”, was ook dit jaar weer een succes. Ongeveer 1700 bezoekers uit Oost Gelre en omgeving kwamen af op de dynamische levende kerststal, zangkoren, lichtjes wandelroute, vuurkorven, ijssculpturen en gezelligheid. Enkele reacties van bezoekers: “geweldig, de kerstsfeer was helemaal aanwezig”… “Wat schitterend wandelen in het donker met al die kaarsjes”.

Ondanks dat het bezoekersaantal wat minder was dan vorig jaar (het regende een deel van de dag), is de organisatie tevreden. “Alles verliep soepel en door de vernieuwde indeling was er meer sfeer bij de koren en de kerststal”, aldus Rutger Addink, mede-oprichter en secretaris van de SWL.

Om 16.00 uur werd de oprichting van de nieuwe stichting bekend gemaakt door het bestuur, bestaande uit André Eekelder (voorzitter), Wim Nijenhuis (penningmeester) en Rutger Addink (secretaris / PR). Naast het onthullen van het nieuwe logo en website voor het Wentholtpark gaven zij een korte toelichting op de reden van oprichting van de stichting. “Buurtvereniging De Wentholtjes heeft in eerste instantie het beheer van de dieren in het park op zich genomen. Daarnaast organiseerden zij onder andere het kerstevent en de jaarlijkse buitenspeeldag in het park. Het is echter een besloten vereniging. Met de oprichting van de Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde wordt het voor eenieder die zich aan wil sluiten bij het Wentholtpark, zowel voor beheer, activiteiten of als donateur, gewoon mogelijk. Op deze manier probeert de stichting de toch al goede betrokkenheid bij het park verder te vergroten.”

Uit de statuten blijkt dat de SWL vooral als doelstelling heeft om het park als groene long van Lichtenvoorde, inclusief het duurzame gebruik ervan, te behouden, te stimuleren en te verbeteren. Daarnaast zet de SWL zich blijvend in als beheerder van de dierenweiden in het park, als actieve organisator van activiteiten, als aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de gemeente en voor promotie van het park in de Achterhoek en omgeving. Rutger Addink ligt toe: “Door de bekendheid van het Wentholtpark verder te vergroten, hopen wij ook op nog meer gebruikers van buiten Oost Gelre. Deze mensen zullen veelal ook de lokale ondernemers aandoen voor inkopen of een hapje en een drankje. Op deze manier hopen wij Oost Gelre / Lichtenvoorde als geheel nog verder/beter op de kaart te zetten.”Ander nieuws