Header image

Hameland en SKB starten landelijke pilot functiecreatie

WINTERSWIJK - Op initiatief van wethouder Ilse Saris van de gemeente Winterswijk gaan Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en arbeidsontwikkelbedrijf Hameland onderzoeken welke mogelijkheden er voor beide organisaties zijn op het gebied van ‘functiecreatie’.

SBCM heeft dit project benoemd tot landelijke pilot. SBCM is het kennis- en expertisecentrum voor arbeidsontwikkeling, gezond en veilig werken en arbeidsmarkt in de SW-sector. Het wordt bestuurd door de landelijke vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de sector.

De erkenning als landelijke pilot was reden voor een kick-off met een feestelijk tintje. De heren Henri Janssen, bestuurder van het SKB, en Henry Wullink, directeur van Hameland gaven op 5 december in aanwezigheid van wethouder Ilse Saris het officiële startsein voor de samenwerking. Bij functiecreatie wordt het werk anders ingericht op basis van een analyse van bestaande werkprocessen. Op die manier kunnen nieuwe functies worden gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. De huidige zorgmedewerkers worden op die manier ontlast, zodat ze activiteiten kunnen uitvoeren waar ze anders niet aan toekomen vanwege kosten en/of tijdsinspanning. De bevolkingsontwikkeling laat zien dat de arbeidsmarkt in de zorgsector de komende jaren met diverse uitdagingen te maken krijgt. Zo is er geringe instroom van nieuwe medewerkers door de daling in het aantal geboorten. Daar tegenover staat een grote uitstroom van oudere werknemers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Naast een afname van het aantal arbeidskrachten, stijgt de vraag naar zorg de komende jaren ook nog eens gestaag door de toenemende mate van vergrijzing. Daardoor zijn er juist meer handen aan het bed nodig. Met de pilot ‘functiecreatie’ willen het SKB en Hameland inspelen op deze trends.Ander nieuws