Header image

Veilig thuis wonen in Bronckhorst met slimme sensoren

BRONCKHORST- In Bronckhorst start het project ‘Leefsamen Bronckhorst’. Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit. Ruim 2000 ouderen in Bronckhorst hebben dit aanbod ontvangen. Van 6 maart t/m 27 maart kunnen mensen zich aanmelden. Hieruit selecteert de gemeente 100 adressen die een jaar lang gratis gebruik mogen maken van de dienst.

Positieve reacties
De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al beschikbaar hebben, zijn zeer positief. Mensen kunnen op een veilige manier langer thuis wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning. De ouderen ervaren de sensoren niet als inbreuk op hun privacy. Ook voelen de deelnemers zich meer verbonden met hun mantelzorger(s) en vinden ze het leuk om actief mee te denken over de doorontwikkeling van het systeem. Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen De meeste mensen houden na één jaar proefperiode het systeem dan ook in huis.

Hoe werkt het?
De woningen van de deelnemende senioren zijn uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Rookmelders signaleren bijvoorbeeld een beginnende brand. Raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak en bewegingssensoren registreren als er een bepaalde tijd geen beweging in de woning is. Dat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt bijvoorbeeld een buurman of familielid die in de buurt woont gewaarschuwd. Deze mensen kunnen dan zo snel mogelijk hulp bieden. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert.

Deelnemen
Ouderen in de gemeente Bronckhorst ontvangen deze week een brief waarin zij worden gevraagd mee te doen aan dit project. Zij ontvangen kosteloos de sensoren, de installatie en gedurende 12 maanden de alarmeringen. Na die periode mogen mensen zelf beslissen om de dienstverlening voort te zetten. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/bronckhorst. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden.

De gemeente werkt in dit project samen met de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Kruiswerk Achterhoek, Liemers en de brandweer.Ander nieuws